Telia og Telenor i samarbejde om bedre mobilt netværk i 2011

Telia og Telenor har indgået en ny aftale om netværksdeling. Dermed får Telenor og Telia’s kunder sandsynligvis en bedre, bredere og mere stabil netværksdækning for sine 3G kunder.

Samtidig med at Telia og Telenor har indgået aftalen om at dele mobilnetværk i Danmark, så har Telia og Telenor etableret et fælles drifts- og infrastrukturselskab, som skal bygge og vedligeholde det fælles netværk. Aftalen omfatter 2G, 3G og 4G (LTE), og ambitionerne for aftalen hos Telia og Telenor er store:

Således lyder det i pressemeddelelsen: “Det er en milepæl, at vi nu har besluttet at slå vores netværksinvesteringer og netværkskompetencer sammen. I fællesskab vil vi skabe Danmarks bedste mobilnetværk og dermed give de bedste kundeoplevelser på smartphones, tablets og mobilt bredbånd”

Den nye aftale indebærer, at Telia og Telenor giver hinanden adgang til de eksisterende sendemaster i områder, hvor de ellers hver især skulle have bygget. Desuden vil Telenor og Telia fremover bygge nye mobilmaster i fællesskab. Dette vil reducere Telia og Telenor’s udgifter til netværks-linfrastruktur og skabe et større og bedre mobil-netværk end de to selskaber kunne have gjort hver for sig.

Kunderne hos Telia og Telenor vil hurtigt begynde at mærke effekten af netværkssamarbejdet. Telenor og Telia er nemlig allerede i fuld gang med at give hinanden adgang til eksisterende 2G- og 3G-master samt planlægningen af nye fælles 2G- og 3G-positioner.

Således udtales i pressemeddelelsen: “Vi gør vores netværk endnu mere fintmasket og forbedrer dermed begge selskabers tale- og datadækning til glæde for kunderne. Vi vil løfte kundeoplevelsen måned for måned fra nu af, og vi har fuld fart på”

Telia og Telenor fortsætter som to selvstændige operatører og vil også fremover konkurrere om kunderne med forskellige produkter, tjenester og prissætning. Anmeldelse af aftalen er iværksat over for Konkurrencestyrelsen.

Se alle kampange-priserne her: