Rettigheder og copyright

De her gengivne regler og retningslinjer finder anvendelse for brug af denne internettjeneste, som stilles til din rådighed af Billig Bredbånd. Kun brugere som accepterer disse regler har ret til at benytte tjenesten.

Billig Bredbånd respekterer andres rettigheder, herunder andres intellektuelle ejendomsret. Varemærker, ophavsrettigheder og alle andre produktrettigheder krænkes ikke af denne tjeneste.

OPHAVSRET
Det er ikke tilladt at kopiere, modificere, distribuere eller publicere indholdet af dette website eller dele heraf, uden udtrykkelig tilladelse fra Billig Bredbånd. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personlige brug.

LOVVALG
Alle spørgsmål eller konflikter i relation til brugervilkår skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.