Brugervilkår

De her gengivne regler og retningslinjer finder anvendelse for brug af denne internettjeneste, som stilles til din rådighed af Billig Bredbånd. Kun brugere som accepterer disse regler har ret til at benytte tjenesten.

INFORMATIONERNES KORREKTHED
Produktspecifikationer og anden information er enten tilvejebragt gennem leverandører, grossister, forhandlere samt disses publikationer, eller er indsamlet via andre offentligt tilgængelige kilder. Det er Billig Bredbånd’s hensigt og ønske, at alle informationer på dette website er så korrekte, præcise og opdaterede som muligt. Billig Bredbånd kan dog ikke gøres ansvarlig for nøjagtigheden og korrektheden af de informationer som findes på dette website. Enhver anvendelse af websitet og dets informationer sker på eget ansvar.

ANSVARSBEGRÆNSNING
1. Biilg Bredbånd’s websites og software tilbydes til brug som “det er” uden noget ansvar for Billig Bredbånd – kun begrænset til, hvor der ifølge dansk lovgivning er et ansvar. Billig Bredbånd kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige/mangelfulde oplysninger så som priser, rabatter, beskrivelser, billeder, tilbud og links medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

2. Billig Bredbånd har intet ansvar eller yder nogen garanti for varer og ydelser fra de butikker, der er tilknyttet Billig Bredbånd’s websites. Billig Bredbånd har og yder heller igen garanti for effekten af annoncering og markedsføring.

3. Billig Bredbånd gør sit bedste for at undgå vira, “orme” o.lign, men påtager sig intet ansvar for eller nogen garanti for, at internet sider og/eller emails fra Billig Bredbånd er fri for sådanne.

4. Billig Bredbånd gør sit bedste for at internet siderne og softwaren til enhver tid er fuldt funktionsdygtige, men påtager sig intet ansvar for eller garanti for, at det er tilfældet.

5. De foranstående ansvarsbegrænsninger gælder også for et hvilket som helst samarbejde Billig Bredbånd har eller måtte indgå. Selv hvis en samarbejdspartner ifalder ansvar, gælder dette ikke Billig Bredbånd.

LOVVALG
Alle spørgsmål eller konflikter i relation til ovenstående ”Brugervilkår” skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.